Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2017

8557 f8a5
Reposted fromstylte stylte viapersona-non-grata persona-non-grata
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viamaladziewczynka maladziewczynka

July 06 2015

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viamaddreamer maddreamer
4521 aa6f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaeryawen eryawen
7928 f0f6
Reposted fromretaliate retaliate viaeryawen eryawen
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaslowostwor slowostwor
4400 c993
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaslowostwor slowostwor

July 02 2015

June 30 2015

7482 d740
Reposted fromillidan illidan viaginger-gato ginger-gato
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
3275 99ce 500
Reposted fromkjuik kjuik viatosiaa tosiaa
6071 d7ba 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaslowostwor slowostwor

June 27 2015

Niech cię nie niepokoją
Cierpienia twe i błędy.
Wszędy są drogi proste
Lecz i manowce wszędy.

O to chodzi jedynie,
By naprzód wciąż iść śmiało,
Bo zawsze się dochodzi
Gdzie indziej, niż się chciało.

Zostanie kamień z napisem:
Tu leży taki i taki.
Każdy z nas jest Odysem,
Co wraca do swej Itaki.

— "Odys" Leopold Staff
Reposted fromginsty ginsty viamaddreamer maddreamer

June 25 2015

4908 bfbd 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viahomefromhome homefromhome
3027 afb5 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaalicemeow alicemeow

June 24 2015

Świadomość to jedno wielkie ewolucyjne nieporozumienie. Po co nam ona? Natura stworzyła istoty przeciwne własnej naturze. Zgodnie z jej prawami nie powinniśmy istnieć [...]. Człowiek to istota, która łudzi się, że posiada osobowość, ukształtowaną jakoby z przeżyć i doświadczeń jednostki. Każdy z nas został zaprogramowany by uważać się za kogoś, a jest jak cała reszta - nikim.
— Detektyw 1x01, samochodowe przemyślenia Rusta
Reposted bycytatymountaindewnienormalnielonelygirl15nevergoodenoughfalkaajuszkasoeasyopenyoureyesxlenifca

June 21 2015

4561 53bf 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaalicemeow alicemeow

June 20 2015

4726 8850 500
Reposted fromverronique verronique viaslowostwor slowostwor
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viamaddreamer maddreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl